Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
119 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
(Bỏ chọn)
  • Thương hiệu : Schneider
MCB 1P 6A 4.5kA Type C - EZ9F34106
79.200 ₫ 79.200 ₫ 79200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 6A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34106
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 10A 4.5kA Type C - EZ9F34110
79.200 ₫ 79.200 ₫ 79200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 10A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34110
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 16A 4.5kA Type C - EZ9F34116
79.200 ₫ 79.200 ₫ 79200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 16A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34116
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 20A 4.5kA Type C - EZ9F34120
79.200 ₫ 79.200 ₫ 79200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 20A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34120
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 25A 4.5kA Type C - EZ9F34125
79.200 ₫ 79.200 ₫ 79200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 25A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34125
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 32A 4.5kA Type C - EZ9F34132
79.200 ₫ 79.200 ₫ 79200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 32A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34132
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 40A 4.5kA Type C - EZ9F34140
117.590 ₫ 117.590 ₫ 117590.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 40A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34140
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 50A 4.5kA Type C - EZ9F34150
187.660 ₫ 187.660 ₫ 187660.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 50A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34150
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 63A 4.5kA Type C - EZ9F34163
187.660 ₫ 187.660 ₫ 187660.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 63A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34163
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 6A 4.5kA Type C - EZ9F34206
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 6A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34206
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 10A 4.5kA Type C - EZ9F34210
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 10A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34210
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 16A 4.5kA Type C - EZ9F34216
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 16A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34216
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 20A 4.5kA Type C - EZ9F34220
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 20A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34220
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 25A 4.5kA Type C - EZ9F34225
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 25A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34225
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 32A 4.5kA Type C - EZ9F34232
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 32A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34232
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 40A 4.5kA Type C - EZ9F34240
226.050 ₫ 226.050 ₫ 226050.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 40A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34240
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 50A 4.5kA Type C - EZ9F34250
376.200 ₫ 376.200 ₫ 376200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 50A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34250
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 63A 4.5kA Type C - EZ9F34263
376.200 ₫ 376.200 ₫ 376200.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 63A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34263
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 6A 4.5kA Type C - EZ9F34306
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 6A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34306
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 10A 4.5kA Type C - EZ9F34310
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 10A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34310
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 16A 4.5kA Type C - EZ9F34316
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 16A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34316
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 20A 4.5kA Type C - EZ9F34320
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 20A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34320
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 25A 4.5kA Type C - EZ9F34325
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 25A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34325
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 32A 4.5kA Type C - EZ9F34332
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 32A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34332
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 40A 4.5kA Type C - EZ9F34340
402.490 ₫ 402.490 ₫ 402490.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 40A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34340
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 50A 4.5kA Type C - EZ9F34350
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 50A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34350
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 63A 4.5kA Type C - EZ9F34363
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 63A 4.5kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: EZ9F34363
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 4.5kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 6A 6kA Type C - A9K27106
132.440 ₫ 132.440 ₫ 132440.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27106
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 10A 6kA Type C - A9K27110
132.440 ₫ 132.440 ₫ 132440.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27110
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 16A 6kA Type C - A9K27116
132.440 ₫ 132.440 ₫ 132440.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27116
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 20A 6kA Type C - A9K27120
132.440 ₫ 132.440 ₫ 132440.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27120
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 25A 6kA Type C - A9K27125
132.440 ₫ 132.440 ₫ 132440.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27125
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 32A 6kA Type C - A9K27132
132.440 ₫ 132.440 ₫ 132440.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27132
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 40A 6kA Type C - A9K24140
158.400 ₫ 158.400 ₫ 158400.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24140
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 50A 6kA Type C - A9K24150
202.510 ₫ 202.510 ₫ 202510.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24150
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 63A 6kA Type C - A9K24163
202.510 ₫ 202.510 ₫ 202510.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24163
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 6A 6kA Type C - A9K27206
370.920 ₫ 370.920 ₫ 370920.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27206
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 10A 6kA Type C - A9K27210
370.920 ₫ 370.920 ₫ 370920.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27210
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 16A 6kA Type C - A9K27216
370.920 ₫ 370.920 ₫ 370920.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27216
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 20A 6kA Type C - A9K27220
370.920 ₫ 370.920 ₫ 370920.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27220
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 25A 6kA Type C - A9K27225
370.920 ₫ 370.920 ₫ 370920.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27225
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 32A 6kA Type C - A9K27232
370.920 ₫ 370.920 ₫ 370920.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K27232
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 40A 6kA Type C - A9K24240
444.840 ₫ 444.840 ₫ 444840.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24240
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 50A 6kA Type C - A9K24250
621.170 ₫ 621.170 ₫ 621170.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24250
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 63A 6kA Type C - A9K24263
621.170 ₫ 621.170 ₫ 621170.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24263
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 6A 6kA Type C - A9K24306
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 6A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24306
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 6 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 10A 6kA Type C - A9K24310
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 10A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24310
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 16A 6kA Type C - A9K24316
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 16A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24316
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 20A 6kA Type C - A9K24320
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 20A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24320
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 25A 6kA Type C - A9K24325
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 25A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24325
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 32A 6kA Type C - A9K24332
603.240 ₫ 603.240 ₫ 603240.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 32A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24332
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 40A 6kA Type C - A9K24340
704.880 ₫ 704.880 ₫ 704880.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 40A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24340
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 50A 6kA Type C - A9K24350
871.420 ₫ 871.420 ₫ 871420.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 50A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24350
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 63A 6kA Type C - A9K24363
871.420 ₫ 871.420 ₫ 871420.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 63A 6kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9K24363
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 1P 100A 10kA Type C - A9N18358
1.211.430 ₫ 1.211.430 ₫ 1211430.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 1P 100A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18358
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 240/415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 80A 10kA Type C - A9N18361
2.356.530 ₫ 2.356.530 ₫ 2356530.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 80A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18361
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 100A 10kA Type C - A9N18362
2.544.190 ₫ 2.544.190 ₫ 2544190.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 100A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18362
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 125A 10kA Type C - A9N18363
2.730.860 ₫ 2.730.860 ₫ 2730860.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 125A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18363
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 125 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 2P 80A 15kA Type C - A9N18457
2.478.190 ₫ 2.478.190 ₫ 2478190.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 2P 80A 15kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18457
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 15kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 63A 10kA Type C - A9N18364
3.435.630 ₫ 3.435.630 ₫ 3435630.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 63A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18364
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 80A 10kA Type C - A9N18365
3.545.850 ₫ 3.545.850 ₫ 3545850.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 80A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18365
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 100A 10kA Type C - A9N18367
3.721.960 ₫ 3.721.960 ₫ 3721960.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 100A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18367
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 125A 10kA Type C - A9N18369
3.821.620 ₫ 3.821.620 ₫ 3821620.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 125A 10kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18369
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 125 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 100A 10kA Type D - A9N18388
3.072.740 ₫ 3.072.740 ₫ 3072740.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 100A 10kA Type D
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18388
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type D
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 63A 15kA Type C - A9N18467
3.711.510 ₫ 3.711.510 ₫ 3711510.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 63A 15kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18467
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 15kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 80A 15kA Type C - A9N18468
3.832.070 ₫ 3.832.070 ₫ 3832070.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 80A 15kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18468
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 15kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 3P 100A 15kA Type C - A9N18469
4.019.730 ₫ 4.019.730 ₫ 4019730.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 3P 100A 15kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9N18469
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 15kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCB 4P 16A 15kA Type C - A9F84416
2.406.800 ₫ 2.406.800 ₫ 2406800.0 VND
Tên sản phẩm: MCB 4P 16A 15kA Type C
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm: A9F84416
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 415 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 15kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -25°C ... +60°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60898-1
MCCB 3P 16A 25kA - EZS100E3016
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 16A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3016
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 20A 25kA - EZS100E3020
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 20A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3020
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 25A 25kA - EZS100E3025
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 25A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3025
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 32A 25kA - EZS100E3032
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 32A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3032
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 40A 25kA - EZS100E3040
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 40A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3040
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 50A 25kA - EZS100E3050
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 50A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3050
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 63A 25kA - EZS100E3063
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 63A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3063
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 80A 25kA - EZS100E3080
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 80A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3080
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 100A 25kA - EZS100E3100
1.306.690 ₫ 1.306.690 ₫ 1306690.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 100A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100E3100
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 50 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 25 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 20A 30kA - EZS100F3020
1.467.400 ₫ 1.467.400 ₫ 1467400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 20A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3020
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 20 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 25A 30kA - EZS100F3025
1.467.400 ₫ 1.467.400 ₫ 1467400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 25A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3025
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 32A 30kA - EZS100F3032
1.467.400 ₫ 1.467.400 ₫ 1467400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 32A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3032
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 40A 30kA - EZS100F3040
1.467.400 ₫ 1.467.400 ₫ 1467400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 40A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3040
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 50A 30kA - EZS100F3050
1.467.400 ₫ 1.467.400 ₫ 1467400.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 50A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3050
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 63A 30kA - EZS100F3063
1.562.660 ₫ 1.562.660 ₫ 1562660.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 63A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3063
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 80A 30kA - EZS100F3080
1.562.660 ₫ 1.562.660 ₫ 1562660.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 80A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3080
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 100A 30kA - EZS100F3100
1.562.660 ₫ 1.562.660 ₫ 1562660.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 100A 30kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS100F3100
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 60 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 30 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
17 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 100A 25kA - EZS160E3100
2.028.510 ₫ 2.028.510 ₫ 2028510.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 100A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS160E3100
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 125A 25kA - EZS160E3125
2.205.060 ₫ 2.205.060 ₫ 2205060.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 125A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS160E3125
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 125 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 160A 25kA - EZS160E3160
2.645.500 ₫ 2.645.500 ₫ 2645500.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 160A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS160E3160
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 160 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 200A 25kA - EZS250E3200
3.344.550 ₫ 3.344.550 ₫ 3344550.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 200A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS250E3200
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 200 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 250A 25kA - EZS250E3250
3.344.550 ₫ 3.344.550 ₫ 3344550.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 250A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS250E3250
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 250 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 200A 36kA - EZS250F3200
3.646.170 ₫ 3.646.170 ₫ 3646170.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 200A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS250F3200
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 200 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 250A 36kA - EZS250F3250
3.646.170 ₫ 3.646.170 ₫ 3646170.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 250A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS250F3250
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 250 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 315A 36kA - EZS400F3315
4.346.870 ₫ 4.346.870 ₫ 4346870.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 315A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS400F3315
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 315 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
23 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 350A 36kA - EZS400F3350
4.346.870 ₫ 4.346.870 ₫ 4346870.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 350A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS400F3350
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 350 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
23 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 400A 36kA - EZS400F3400
4.346.870 ₫ 4.346.870 ₫ 4346870.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 400A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS400F3400
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 400 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
23 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 315A 50kA - EZS400N3315
4.706.130 ₫ 4.706.130 ₫ 4706130.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 315A 50kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS400N3315
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 315 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
42 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
32 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 400A 50kA - EZS400N3400
4.706.130 ₫ 4.706.130 ₫ 4706130.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 400A 50kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS400N3400
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 400 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
42 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
32 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 500A 36kA - EZS630F3500
5.767.850 ₫ 5.767.850 ₫ 5767850.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 500A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS630F3500
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 500 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
23 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 600A 36kA - EZS630F3600
5.767.850 ₫ 5.767.850 ₫ 5767850.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 600A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS630F3600
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 600 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
30 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
23 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 500A 50kA - EZS630N3500
6.244.260 ₫ 6.244.260 ₫ 6244260.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 500A 50kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS630N3500
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 500 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
42 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
32 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P 600A 50kA - EZS630N3600
6.244.260 ₫ 6.244.260 ₫ 6244260.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P 600A 50kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: EZS630N3600
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 600 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA Icu tại 415 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
42 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
50 kA at 415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
32 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 11-16A 25kA - LV510300
1.844.920 ₫ 1.844.920 ₫ 1844920.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 11-16A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510300
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 11-16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 18-25A 25kA - LV510301
1.844.920 ₫ 1.844.920 ₫ 1844920.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 18-25A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510301
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 18-25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 22-32A 25kA - LV510302
1.844.920 ₫ 1.844.920 ₫ 1844920.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 22-32A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510302
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 22-32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 28-40A 25kA - LV510303
1.844.920 ₫ 1.844.920 ₫ 1844920.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 28-40A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510303
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 28-40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 35-50A 25kA - LV510304
1.844.920 ₫ 1.844.920 ₫ 1844920.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 35-50A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510304
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 35-50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 44-63A 25kA - LV510305
1.844.920 ₫ 1.844.920 ₫ 1844920.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 44-63A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510305
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 44-63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 56-80A 25kA - LV510306
1.863.840 ₫ 1.863.840 ₫ 1863840.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 56-80A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510306
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 56-80 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 70-100A 25kA - LV510307
1.863.840 ₫ 1.863.840 ₫ 1863840.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 70-100A 25kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510307
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 70-100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 40 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
20 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 40 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
25 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
15 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 11-16A 36kA - LV510330
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 11-16A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510330
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 11-16 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 18-25A 36kA - LV510331
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 18-25A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510331
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 18-25 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 22-32A 36kA - LV510332
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 22-32A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510332
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 22-32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 28-40A 36kA - LV510333
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 28-40A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510333
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 28-40 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 35-50A 36kA - LV510334
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 35-50A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510334
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 35-50 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 44-63A 36kA - LV510335
1.915.100 ₫ 1.915.100 ₫ 1915100.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 44-63A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510335
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 44-63 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
MCCB 3P Adjustment 70-100A 36kA - LV510337
1.986.490 ₫ 1.986.490 ₫ 1986490.0 VND
Tên sản phẩm: MCCB 3P Adjustment 70-100A 36kA
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: MCCBs
Mã sản phẩm: LV510337
Thông tin sản phẩm:
- MCCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp cách định mức Ui (V): 690 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 70-100 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 70 kA Icu tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
- Dòng cắt ngắn mạch Ics (kA): 70 kA tại 220/240 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
36 kA tại 380/400 V AC 50/60 Hz theo thiêu chuẩn EN/IEC 60947-2
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- Số cực: 3P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 40
- Nhiệt độ môi trường: -35°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60947-2, IEC 60947-2
Fuse Carrier 1P 32A Fuse Size 10x38 mm - DF101
148.830 ₫ 148.830 ₫ 148830.0 VND
Tên sản phẩm: Fuse Carrier 1P 32A Fuse Size 10x38 mm
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: Fuses
Mã sản phẩm: DF101
Thông tin sản phẩm:
- Cầu chì bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mạch điện, thiết bị
- Điện áp định mức Un (V): 690 V AC, 690 V DC
- Dòng điện định mức In (A): 32 A
- Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 120 kA 400 V theo tiêu chuẩn IEC 60947-3
120 kA 500 V theo tiêu chuẩn IEC 60947-3
- Số cực: 1P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -40°C ... +70°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN/IEC 60947-3, EN/IEC 60269-2, UL 4248-1, CSA C22.2 No 4248-1, EN 45545-2: R22 HL2
Fuse 8.5x31.5 mm, 400VAC, 1A - DF2BA0100
54.450 ₫ 54.450 ₫ 54450.0 VND
Tên sản phẩm: Fuse 8.5x31.5 mm, 400VAC, 1A
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: Fuses
Mã sản phẩm: DF2BA0100
Thông tin sản phẩm:
- Cầu chì bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mạch điện, thiết bị
- Điện áp định mức Un (V): 400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 1 A
- Loại cầu chì: NFC
Fuse 10x38 mm, 500VAC, 4A - DF2CA04
54.450 ₫ 54.450 ₫ 54450.0 VND
Tên sản phẩm: Fuse 10x38 mm, 500VAC, 4A
Thương hiệu: Schneider
Dòng sản phẩm: Fuses
Mã sản phẩm: DF2CA04
Thông tin sản phẩm:
- Cầu chì bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mạch điện, thiết bị
- Điện áp định mức Un (V): 500 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 4 A
- Loại cầu chì: NFC