Free shipping for all order of $150

 

Tủ điện âm tường Makel - 2 Module - Nắp trong 63002
86.900 ₫ 86.900 ₫ 86900.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 2 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63002
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 100 x 140 x 92.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 4 Module - Nắp trong 63004
103.400 ₫ 103.400 ₫ 103400.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 4 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63004
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 136 x 140 x 94.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 6 Module - Nắp trong 63006
159.500 ₫ 159.500 ₫ 159500.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 6 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63006
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 172 x 140 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 8 Module - Nắp trong 63008
180.400 ₫ 180.400 ₫ 180400.0 VND
- Thương hiệu: Makel
-Dòng sản phẩm: Distribution boxes
- Kích thước: 210 x 175 x 95.4 mm
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
Tủ điện âm tường Makel - 12 Module - Nắp trong 63012
256.300 ₫ 256.300 ₫ 256300.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 12 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63012
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 285 x 225 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - Nắp trong 63016
320.100 ₫ 320.100 ₫ 320100.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63016
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 357 x 225 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp trong 28001426
360.800 ₫ 360.800 ₫ 360800.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001426
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 228.5 x 340 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp trong 63024
526.900 ₫ 526.900 ₫ 526900.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63024
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 300 x 345 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 36 Module - 3 tầng - Nắp trong 63036
721.600 ₫ 721.600 ₫ 721600.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 36 Module - 3 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63036
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 320 x 445 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 2 Module - Nắp trong 63102
89.100 ₫ 89.100 ₫ 89100.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 2 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63102
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 100 x 140 x 92.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 4 Module - Nắp trong 63104
108.900 ₫ 108.900 ₫ 108900.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 4 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63104
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 136 x 140 x 94.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 6 Module - Nắp trong 63106
162.800 ₫ 162.800 ₫ 162800.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 6 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63106
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 172 x 140 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 8 Module - Nắp trong 63108
184.800 ₫ 184.800 ₫ 184800.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 8 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63108
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 210 x 160 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 12 Module - Nắp trong 63112
259.600 ₫ 259.600 ₫ 259600.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 12 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63112
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 285 x 210 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - Nắp trong 63116
336.600 ₫ 336.600 ₫ 336600.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63116
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 357 x 225 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp trong 28001427
379.500 ₫ 379.500 ₫ 379500.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001427
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 228.5 x 340 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp trong 63124
540.100 ₫ 540.100 ₫ 540100.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63124
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 300 x 330 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 36 Module - 3 tầng - Nắp trong 63136
739.200 ₫ 739.200 ₫ 739200.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 36 Module - 3 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 63136
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 320 x 445 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 2 Module - Nắp đục 28001218
86.900 ₫ 86.900 ₫ 86900.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 2 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001218
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 100 x 140 x 92.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 4 Module - Nắp đục 28001219
103.400 ₫ 103.400 ₫ 103400.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 4 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001219
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 136 x 140 x 94.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 6 Module - Nắp đục 28001220
159.500 ₫ 159.500 ₫ 159500.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 6 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001220
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 172 x 140 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 8 Module - Nắp đục 28001221
180.400 ₫ 180.400 ₫ 180400.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 8 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001221
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 210 x 175 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 36 Module - 3 tầng - Nắp đục 28001224
721.600 ₫ 721.600 ₫ 721600.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 36 Module - 2 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001224
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 320 x 445 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp đục 28001223
526.900 ₫ 526.900 ₫ 526900.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp trong
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001223
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 300 x 345 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - Nắp đục 28001225
320.100 ₫ 320.100 ₫ 320100.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001225
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 357 x 225 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp đục 28001475
360.800 ₫ 360.800 ₫ 360800.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001475
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 228.5 x 340 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện âm tường Makel - 12 Module - Nắp đục 28001222
256.300 ₫ 256.300 ₫ 256300.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện âm tường Makel - 12 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001222
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 285 x 225 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 12 Module - Nắp đục 28001230
259.600 ₫ 259.600 ₫ 259600.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 12 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001230
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 285 x 210 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp đục 28001476
379.500 ₫ 379.500 ₫ 379500.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - 2 tầng - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001476
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 228.5 x 340 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - Nắp đục 28001233
336.600 ₫ 336.600 ₫ 336600.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 16 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001233
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 357 x 225 x 97.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 2 Module - Nắp đục 28001226
89.100 ₫ 89.100 ₫ 89100.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 2 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001226
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 100 x 140 x 92.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp đục 28001231
540.100 ₫ 540.100 ₫ 540100.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 24 Module - 2 tầng - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001231
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 300 x 330 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 36 Module - 2 tầng - Nắp đục 28001232
739.200 ₫ 739.200 ₫ 739200.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 36 Module - 2 tầng - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001232
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện gắn nổi trên tường
- Kích thước: 320 x 445 x 104.3 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 4 Module - Nắp đục 28001227
108.900 ₫ 108.900 ₫ 108900.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 4 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001227
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 136 x 140 x 94.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 6 Module - Nắp đục 28001228
162.800 ₫ 162.800 ₫ 162800.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 6 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001228
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 172 x 140 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Tủ điện gắn nổi Makel - 8 Module - Nắp đục 28001229
184.800 ₫ 184.800 ₫ 184800.0 VND
Tên sản phẩm: Tủ điện gắn nổi Makel - 8 Module - Nắp đục
Thương hiệu: Makel
Dòng sản phẩm: Distribution boxes
Mã sản phẩm: 28001229
Thông tin sản phẩm:
- Tủ điện âm tường
- Kích thước: 210 x 160 x 95.4 mm
- Vỏ tủ có thể chịu nhiệt và va đập, có thể chịu nhiệt độ lên đến 650°C
- Dễ dàng gắn thiết bị điện bên trong
- Nắp tủ có thể mở góc 180°
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Hỗ trợ thanh ray 35 mm
- Có vị trí nối đất
- IP 40
- Chất liệu: Halogene free
- Màu sắc: Trắng
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC 60670-24
Timer 24h TB-35B
298.000 ₫ 298.000 ₫ 298000.0 VND
Mã hàng: TB35B
Thương hiệu: Smerten
Kích thước: 105.5x150.6x49mm
220VAC-50Hz
Xuất xứ: Trung Quốc
5.0
Timer 24h TB-35
248.000 ₫ 248.000 ₫ 248000.0 VND
- Điện áp sử dụng 220VAC - 50 Hz
- 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF
- Có sẵn pin chờ khi cúp điện, thời gian chờ 300h. Có khả năng tự sạc pin khi có điện.
- Thời gian cài đặt tối thiểu là 10 phút
- Ngõ ra dạng rơ le với công suất tải điện trở là 3000W; tải động cơ 750W (1HP)
- Kích thước 105.5x150.6x49 mm
- Trọng lượng 250g
- Đóng gói: Hộp giấy
Timer 24h AH711 Analog 1 kênh
374.000 ₫ 374.000 ₫ 374000.0 VND
Thương hiệu: Smerten
Model: AH711
Analog
Timer 24h AHC8A
220.000 ₫ 220.000 ₫ 220000.0 VND
'- Điện áp hoạt động: 220V/AC, 50Hz
- Công suất: 2500W (đèn sợi đốt), 150W (đèn LED), 400W (1/2 HP) cho máy bơm
- Hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF
- Thời gian hẹn tối thiểu: 1 phút
- Tích hợp pin dự phòng cho chương trình Timer
- Kích thước: 100x50x74 mm
- Đóng gói: Hộp giấy
Timer 24h AHC15A
135.000 ₫ 135.000 ₫ 135000.0 VND
- Điện áp hoạt động: 220V/AC, 50Hz
- Công suất: 2500W (đèn sợi đốt), 150W (đèn LED), 400W (1/2 HP) cho máy bơm
- Hẹn giờ: 16 lần ON và 16 lần OFF
- Thời gian hẹn tối thiểu: 1 phút
- Tích hợp pin dự phòng 15 ngày cho chương trình Timer
- Kích thước: 82x36x66 mm
- Đóng gói: Hộp giấy
Timer 24h EH711
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
- Thương hiệu: Hager
- Kích thước: 72x72x47 mm
-Trọng lượng: 150g
- Tuổi thọ: 20 năm
- Điện áp sử dụng: 220VAC - 50Hz
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 10kw 1 phase - 3 String500VDC
2.350.000 ₫ 2.350.000 ₫ 2350000.0 VND
Tủ Điện DC/AC 3String 500VDC. dùng cho hệ Solar 1 phase 10kw
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 10kw 3 phase - 2 String 1000VDC
3.550.800 ₫ 3.550.800 ₫ 3550800.0 VND
Tủ điện solar dùng cho hệ hòa lưới 3 pha 10kw - 15kw
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 2String800VDC
2.250.001 ₫ 2.250.001 ₫ 2250001.0 VND
Tủ Điện DC/AC 2String 800VDC. dùng cho hệ Solar 1 phase từ 6kw -10kw
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 3 String800VDC
3.150.000 ₫ 3.150.000 ₫ 3150000.0 VND
Tủ Điện DC/AC 3String 800VDC. dùng cho hệ Solar 3 phase 10kw - 15kw
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 3kw/1 phase - 1 String500
1.250.000 ₫ 1.250.000 ₫ 1250000.0 VND
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 3kw/1 phase - 1 String500 sử dụng cho hệ hòa lưới dưới 5kw
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 5kw/1 phase - 2 String
2.160.001 ₫ 2.160.001 ₫ 2160001.0 VND
Tủ điện DC/AC - Thiết bị điện SUNTREE 5kw/1 phase - 2 String sử dụng cho hệ hòa lưới 1 pha 5kw - 8kw
Tủ Điện DC/AC 2String 800VDC 1phase – FEEO
2.250.001 ₫ 2.250.001 ₫ 2250001.0 VND
Tủ Điện DC/AC 2String 800VDC 1phase – FEEO sử dụng cho hệ hòa lưới 1 pha 6kw đến 10kw
Tủ Điện DC/AC 2String 800VDC 3phase – FEEO
2.420.000 ₫ 2.420.000 ₫ 2420000.0 VND
Tủ Điện DC/AC 2String 800VDC 3phase – FEEO sử dụng cho hệ hòa lưới 3 pha 6kw - 10kw
Ruột cầu chì DC 1P/20A/1000VDC SUNTREE
23.310 ₫ 23.310 ₫ 23310.0 VND
Ruột cầu chì DC 1P/20A/1000VDC
Bộ cầu chì DC SRD-30-20A Suntree (Đế + Ruột)
64.350 ₫ 64.350 ₫ 64350.0 VND
Bộ cầu chì DC SRD-30-20A Suntree (Đế + Ruột)
Ruột Cầu chì DC SRD-30-25A - 1500VDC Suntree
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
Ruột Cầu chì DC SRD-30-25A - 1500VDC Suntree
Ruột Cầu chì DC SRD-30-16A - 1500VDC Suntree
50.600 ₫ 50.600 ₫ 50600.0 VND
Ruột Cầu chì DC SRD-30-16A - 1500VDC Suntree
Cầu chì DC SRD-30-32A 1500VDC Suntree
126.190 ₫ 126.190 ₫ 126190.0 VND
Cầu chì DC SRD-30-32A 1500VDC Suntree
Ruột cầu chì DC 1P/32A/1000VDC
24.440 ₫ 24.440 ₫ 24440.0 VND
Ruột cầu chì DC 1P/32A/1000VDC
Ruột cầu chì DC 1P/15A/1000VDC suntree
23.310 ₫ 23.310 ₫ 23310.0 VND
Ruột cầu chì DC 1P/15A/1000VDC Suntree
Vỏ cầu chì SRD - 30 Suntree (Đế cầu chì)
34.320 ₫ 34.320 ₫ 34320.0 VND
Vỏ cầu chì SRD - 30 Suntree (Đế cầu chì)
Hộp phân phối điện - SHA-8P
225.000 ₫ 225.000 ₫ 225000.0 VND
Hộp phân phối điện SUNTREE SHA 8P -12P - 18P -24P Way
Tủ điện 8 đường
Tủ điện 9 đường
Tủ điện 12 đường
Tủ điện 18 đường
Tủ điện 24 đường
Tủ điện chống nước dùng cho nghành điện & năng lượng mặt trời
Tủ đạt chuẩn chông nước IP 65
Dùng để gắn các CB, chông sét (có thể lắp đặt trời , không nên để nắng chiếu trực tiếp)
Nhà sản xuất: Suntree
BH 12 tháng
Chất liệu vỏ: ABS
Cửa: PC trong suốt Mothod cài đặt bề mặt gắn kết
Hộp phân phối điện - SHA-12P
294.000 ₫ 294.000 ₫ 294000.0 VND
Hộp phân phối điện SUNTREE SHA 8P -12P - 18P -24P Way
Tủ điện 8 đường
Tủ điện 9 đường
Tủ điện 12 đường
Tủ điện 18 đường
Tủ điện 24 đường
Tủ điện chống nước dùng cho nghành điện & năng lượng mặt trời
Tủ đạt chuẩn chông nước IP 65
Dùng để gắn các CB, chông sét (có thể lắp đặt trời , không nên để nắng chiếu trực tiếp)
Nhà sản xuất: Suntree
BH 12 tháng
Chất liệu vỏ: ABS
Cửa: PC trong suốt Mothod cài đặt bề mặt gắn kết
Hộp phân phối điện - SHA-18P
316.000 ₫ 316.000 ₫ 316000.0 VND
Hộp phân phối điện SUNTREE SHA 8P -12P - 18P -24P Way
Tủ điện 8 đường
Tủ điện 9 đường
Tủ điện 12 đường
Tủ điện 18 đường
Tủ điện 24 đường
Tủ điện chống nước dùng cho nghành điện & năng lượng mặt trời
Tủ đạt chuẩn chông nước IP 65
Dùng để gắn các CB, chông sét (có thể lắp đặt trời , không nên để nắng chiếu trực tiếp)
Nhà sản xuất: Suntree
BH 12 tháng
Chất liệu vỏ: ABS
Cửa: PC trong suốt Mothod cài đặt bề mặt gắn kết
Hộp phân phối điện - SHA-24P
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
Hộp phân phối điện SUNTREE SHA 8P -12P - 18P -24P Way
Tủ điện 8 đường
Tủ điện 9 đường
Tủ điện 12 đường
Tủ điện 18 đường
Tủ điện 24 đường
Tủ điện chống nước dùng cho nghành điện & năng lượng mặt trời
Tủ đạt chuẩn chông nước IP 65
Dùng để gắn các CB, chông sét (có thể lắp đặt trời , không nên để nắng chiếu trực tiếp)
Nhà sản xuất: Suntree
BH 12 tháng
Chất liệu vỏ: ABS
Cửa: PC trong suốt Mothod cài đặt bề mặt gắn kết
Hộp phân phối điện - SH4PN - 4 module
136.000 ₫ 136.000 ₫ 136000.0 VND
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree là thiết bị điện được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Sử dụng tủ điện nhựa để chứa các thiết bị điện , giúp bảo vệ được hệ thống các thống điện.
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree do Sieuthidienvienthong phân phối thuộc loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm là loại tủ có vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp rất chắc chắn.
👉 Vỏ tủ nhựa có khả năng: chống thấm, chống giật tốt, tránh được những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết tác động vào.
👉 Tủ điện nhựa có tác dụng: đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, đảm bảo được các thiết bị điện, mạch điện bên trong chống được các tác nhân bên ngoài.
👉 Tủ điện nhựa có giá thành rẻ hơn so với các loại tủ điện khác, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi lắp đặt tủ điện nhựa ở các công trình lớn.
🌟 Đặc điểm của Vỏ tủ điện nhựa Suntree:
👉 Chất liệu: nhựa Plastic
👉 Kích thước : Tùy vào mỗi loại tủ sẽ có kích thước khác nhau
👉 Ứng dụng: lắp đặt thiết bị điện
👉 Chống bụi, chống nước. Có sẵn thanh tiếp địa PE và N (trừ tủ 4 way), lỗ bắt siết cáp
👉 Thương hiệu: Suntree
👉 Quy cách đóng gói: 1 tủ ( 4, 9,12,18,24, 36 module, cb đơn )
Hộp phân phối điện - SH9PN - 9 module
223.000 ₫ 223.000 ₫ 223000.0 VND
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree là thiết bị điện được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Sử dụng tủ điện nhựa để chứa các thiết bị điện , giúp bảo vệ được hệ thống các thống điện.
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree do Sieuthidienvienthong phân phối thuộc loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm là loại tủ có vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp rất chắc chắn.
👉 Vỏ tủ nhựa có khả năng: chống thấm, chống giật tốt, tránh được những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết tác động vào.
👉 Tủ điện nhựa có tác dụng: đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, đảm bảo được các thiết bị điện, mạch điện bên trong chống được các tác nhân bên ngoài.
👉 Tủ điện nhựa có giá thành rẻ hơn so với các loại tủ điện khác, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi lắp đặt tủ điện nhựa ở các công trình lớn.
🌟 Đặc điểm của Vỏ tủ điện nhựa Suntree:
👉 Chất liệu: nhựa Plastic
👉 Kích thước : Tùy vào mỗi loại tủ sẽ có kích thước khác nhau
👉 Ứng dụng: lắp đặt thiết bị điện
👉 Chống bụi, chống nước. Có sẵn thanh tiếp địa PE và N (trừ tủ 4 way), lỗ bắt siết cáp
👉 Thương hiệu: Suntree
👉 Quy cách đóng gói: 1 tủ ( 4, 9,12,18,24 module, cb đơn )
Hộp phân phối điện - SH12PN - 12 module
310.000 ₫ 310.000 ₫ 310000.0 VND
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree là thiết bị điện được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Sử dụng tủ điện nhựa để chứa các thiết bị điện , giúp bảo vệ được hệ thống các thống điện.
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree do Sieuthidienvienthong phân phối thuộc loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm là loại tủ có vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp rất chắc chắn.
👉 Vỏ tủ nhựa có khả năng: chống thấm, chống giật tốt, tránh được những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết tác động vào.
👉 Tủ điện nhựa có tác dụng: đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, đảm bảo được các thiết bị điện, mạch điện bên trong chống được các tác nhân bên ngoài.
👉 Tủ điện nhựa có giá thành rẻ hơn so với các loại tủ điện khác, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi lắp đặt tủ điện nhựa ở các công trình lớn.
🌟 Đặc điểm của Vỏ tủ điện nhựa Suntree:
👉 Chất liệu: nhựa Plastic
👉 Kích thước : Tùy vào mỗi loại tủ sẽ có kích thước khác nhau
👉 Ứng dụng: lắp đặt thiết bị điện
👉 Chống bụi, chống nước. Có sẵn thanh tiếp địa PE và N (trừ tủ 4 way), lỗ bắt siết cáp
👉 Thương hiệu: Suntree
👉 Quy cách đóng gói: 1 tủ ( 4, 9,12,18,24, 36 module, cb đơn )
Hộp phân phối điện - SH18PN - 18 module
458.000 ₫ 458.000 ₫ 458000.0 VND
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree là thiết bị điện được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Sử dụng tủ điện nhựa để chứa các thiết bị điện , giúp bảo vệ được hệ thống các thống điện.
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree do Sieuthidienvienthong phân phối thuộc loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm là loại tủ có vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp rất chắc chắn.
👉 Vỏ tủ nhựa có khả năng: chống thấm, chống giật tốt, tránh được những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết tác động vào.
👉 Tủ điện nhựa có tác dụng: đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, đảm bảo được các thiết bị điện, mạch điện bên trong chống được các tác nhân bên ngoài.
👉 Tủ điện nhựa có giá thành rẻ hơn so với các loại tủ điện khác, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi lắp đặt tủ điện nhựa ở các công trình lớn.
🌟 Đặc điểm của Vỏ tủ điện nhựa Suntree:
👉 Chất liệu: nhựa Plastic
👉 Kích thước : Tùy vào mỗi loại tủ sẽ có kích thước khác nhau
👉 Ứng dụng: lắp đặt thiết bị điện
👉 Chống bụi, chống nước. Có sẵn thanh tiếp địa PE và N (trừ tủ 4 way), lỗ bắt siết cáp
👉 Thương hiệu: Suntree
👉 Quy cách đóng gói: 1 tủ ( 4, 9,12,18,24, 36 module, cb đơn )
Hộp phân phối điện - SH24PN - 24 module
583.000 ₫ 583.000 ₫ 583000.0 VND
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree là thiết bị điện được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Sử dụng tủ điện nhựa để chứa các thiết bị điện , giúp bảo vệ được hệ thống các thống điện.
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree do Sieuthidienvienthong phân phối thuộc loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm là loại tủ có vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp rất chắc chắn.
👉 Vỏ tủ nhựa có khả năng: chống thấm, chống giật tốt, tránh được những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết tác động vào.
👉 Tủ điện nhựa có tác dụng: đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, đảm bảo được các thiết bị điện, mạch điện bên trong chống được các tác nhân bên ngoài.
👉 Tủ điện nhựa có giá thành rẻ hơn so với các loại tủ điện khác, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi lắp đặt tủ điện nhựa ở các công trình lớn.
🌟 Đặc điểm của Vỏ tủ điện nhựa Suntree:
👉 Chất liệu: nhựa Plastic
👉 Kích thước : Tùy vào mỗi loại tủ sẽ có kích thước khác nhau
👉 Ứng dụng: lắp đặt thiết bị điện
👉 Chống bụi, chống nước. Có sẵn thanh tiếp địa PE và N (trừ tủ 4 way), lỗ bắt siết cáp
👉 Thương hiệu: Suntree
👉 Quy cách đóng gói: 1 tủ ( 4, 9,12,18,24, 36 module, cb đơn )
Hộp phân phối điện - SH36PN - 36 module
980.000 ₫ 980.000 ₫ 980000.0 VND
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree là thiết bị điện được lắp đặt rất phổ biến ở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Sử dụng tủ điện nhựa để chứa các thiết bị điện , giúp bảo vệ được hệ thống các thống điện.
🌟 Vỏ tủ điện nhựa Suntree do Sieuthidienvienthong phân phối thuộc loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm là loại tủ có vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp rất chắc chắn.
👉 Vỏ tủ nhựa có khả năng: chống thấm, chống giật tốt, tránh được những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết tác động vào.
👉 Tủ điện nhựa có tác dụng: đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, đảm bảo được các thiết bị điện, mạch điện bên trong chống được các tác nhân bên ngoài.
👉 Tủ điện nhựa có giá thành rẻ hơn so với các loại tủ điện khác, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi lắp đặt tủ điện nhựa ở các công trình lớn.
🌟 Đặc điểm của Vỏ tủ điện nhựa Suntree:
👉 Chất liệu: nhựa Plastic
👉 Kích thước : Tùy vào mỗi loại tủ sẽ có kích thước khác nhau
👉 Ứng dụng: lắp đặt thiết bị điện
👉 Chống bụi, chống nước. Có sẵn thanh tiếp địa PE và N (trừ tủ 4 way), lỗ bắt siết cáp
👉 Thương hiệu: Suntree
👉 Quy cách đóng gói: 1 tủ ( 4, 9,12,18,24, 36 module, cb đơn )
Tủ điện 14 string sử dụng bộ Swicht Mersen
13.500.001 ₫ 13.500.001 ₫ 13500001.0 VND
Sử dụng cho inverter SMA 75kw/…v.v
Thành phần:
1 Vỏ tủ nhựa (450x600x150)
28 cầu chì mersen
1 swicht mersen 250A
1 SPD mersen 530V
Tủ điện giám sát DC Combiner 10In - 1 Out
9.900.000 ₫ 9.900.000 ₫ 9900000.0 VND
Tủ điện giám sát DC Combiner 14In - 1 Out
Thành phần:

1 Vỏ tủ plastim 14 String
1 bộ giám sát fronich
28 cầu chì SUNTREE SRD-30 32A
1 SPD 1000v DC 1 MCCB DC SUNTREE 200A
Tủ điện DC 20 string 1000VDC
23.650.000 ₫ 23.650.000 ₫ 23650000.0 VND
Tủ điện DC 20 string 1000VDC

Thành phần:
1 Vỏ tủ sắt 2 LỚP (950x750x250)
20 SPD 1000v DC
40 cầu chì SUNTREE SRD-30 - 32A
40 terminal ZCDQ 1000VDC

Dùng cho hệ inverter 3 phase 100- 110 kw

Tủ DC 10in-10out
8.250.000 ₫ 8.250.000 ₫ 8250000.0 VND
Tủ DC 10in-10out

1 Vỏ tủ PLASTIM (600x400x200)
5 SPD 1000v DC
20 Cầu chì SUNTREE SRD-30 32A
20 terminal ZCDQ 1000v DC

"Dùng cho hệ inverter 3 phase 40-60 kw"

Tủ điện DC/AC 18 string 800VDC
18.920.000 ₫ 18.920.000 ₫ 18920000.0 VND
Tủ điện DC/AC 18 string 800v DC
Thành phần:

1 Vỏ tủ sắt ( 700X800x250 )
18 MCB 800v DC ,
18 SPD 800v DC
1 MCCB AC LS 200A/250A
1 SPD AC 4P/420v
3 đèn báo pha

Dùng cho hệ inverter 3 phase 100 - 110 KW"

Tủ điện DC/AC 18 string 1000VDC
12.100.000 ₫ 12.100.000 ₫ 12100000.0 VND
Tủ điện DC/AC 18 string 1000VDC

1 Vỏ tủ sắt (650x650x210)
1 MCCB LS 200A/250A 1 SPD AC 4P/420v
9 SPD DC 1000VDC
36 Cầu chì SUNTREE SRD-30 32A
3 đèn báo pha

"Dùng cho hệ inverter 3 phase 80-100kw"

Tủ điện 4 string 1000VDC
6.248.000 ₫ 6.248.000 ₫ 6248000.0 VND
Tủ điện 4 string 1000VDC
Thành phần:
1 Vỏ tủ SHPN 36 way
4 MCB 1000v DC
4 SPD 1000v DC
1 MCB AC 3P /63A
1 SPD AC 4P/385v
2 PG19 4 PG 24

"Sử dụng hệ hòa lưới DC/AC 3 phase 20 - 25kw"
Ruột cầu chì DC 1P/32A/1500VDC
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND