Free shipping for all order of $150
Chính sách người dùng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

v  Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Makel.vn bao gồm:

-  Đối với người dùng/khác hàng: Makel thu thập các thông tin sau đây: Tên; số điện thoại; địa chỉ; email; mật khẩu khi khách hàng mua hàng, Đăng ký tài khoản tại makel.vn hoặc khi khách hàng đăng ký nhận tin tức của Makel


-  Đối với Đối tác/Người bán: Makel thu thập các thông tin sau đây: Tên Công ty; địa chỉ; số điện thoại; email; mã số thuế/số CMND; số tài khoản ngân hàng; … khi Đối tác/Người bán ký Hợp đồng Người bán/ Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử Trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Makel.vn hoặc khi Đăng ký tài khoản tại makel.vnChúng tôi sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng đang diễn tiến.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste khuyến mại trực tuyến Makel về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

v  Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-                 Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

-                 Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch thương mại điện tử Makel;

-                 Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

-                 Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-                 Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Makel.

-                 Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

v  Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ (thông qua email: makel@makel.vn hoặc số điện thoại: 02837313963) hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của makel.vn.

v  Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ Khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

-                      Công ty TNHH Makel Việt Nam

-                      Các đối tác có ký Hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH Makel Việt Nam cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

-                      Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

-                      Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải

v  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Makel Việt Nam

Trụ sở chính: 168 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: makel@makel.vn

v  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Makel.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về NCC đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Makel.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Makel.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Makel.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Email: makel@makel.vn

Điện thoại: 02837313963

v  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Makel không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài các trường hợp nêu trên, Makel sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Makel cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Makel.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Makel.vn.

Ban quản trị Makel.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, ... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Makel.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

v  Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Makel.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: makel@makel.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.           

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú và du lịch là 15 ngày.