Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
12 mặt hàng tìm thấy.
Bộ lọc
MCB 1P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN1C
62.000 ₫ 62.000 ₫ 62000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 1P 6A-63A 6kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3WN1C6: 6A
- HDB3WN1C10: 10A
- HDB3WN1C16: 16A
- HDB3WN1C20: 20A
- HDB3WN1C25: 25A
- HDB3WN1C32: 32A
- HDB3WN2C40: 40A
- HDB3WN2C50: 50A
- HDB3WN2C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899-1
MCB 2P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN2C
132.000 ₫ 132.000 ₫ 132000.0 VND
MCB 2P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN2C
Tên sản phẩm: MCP 2P 6A-63A 6kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3WN2C6: 6A
- HDB3WN2C10: 10A
- HDB3WN2C16: 16A
- HDB3WN2C20: 20A
- HDB3WN2C25: 25A
- HDB3WN2C32: 32A
- HDB3WN2C40: 40A
- HDB3WN2C50: 50A
- HDB3WN2C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899-1
MCB 3P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN3C
214.000 ₫ 214.000 ₫ 214000.0 VND
MCB 3P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN3C
Tên sản phẩm: MCP 3P 6A-63A 6kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3WN3C6: 6A
- HDB3WN3C10: 10A
- HDB3WN3C16: 16A
- HDB3WN3C20: 20A
- HDB3WN3C25: 25A
- HDB3WN3C32: 32A
- HDB3WN3C40: 40A
- HDB3WN3C50: 50A
- HDB3WN3C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899-1
MCB 4P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN4C
377.000 ₫ 377.000 ₫ 377000.0 VND
MCB 4P 6A-63A 6kA Type C - HDB3WN3C
Tên sản phẩm: MCP 4P 6A-63A 6kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3WN4C6: 6A
- HDB3WN4C10: 10A
- HDB3WN4C16: 16A
- HDB3WN4C20: 20A
- HDB3WN4C25: 25A
- HDB3WN4C32: 32A
- HDB3WN4C40: 40A
- HDB3WN4C50: 50A
- HDB3WN4C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899-1
MCB 1P 6A-63A 10kA Type C - HDB9H63A1C
92.000 ₫ 92.000 ₫ 92000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 1P 6A-63A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB9H63A1C6: 6A
- HDB9H63A1C10: 10A
- HDB9H63A1C16: 16A
- HDB9H63A1C20: 20A
- HDB9H63A1C25: 25A
- HDB9H63A1C32: 32A
- HDB9H63A1C40: 40A
- HDB9H63A1C50: 50A
- HDB9H63A1C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 1P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
MCB 2P 6A-63A 10kA Type C - HDB9H63A2C
197.000 ₫ 197.000 ₫ 197000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 2P 6A-63A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB9H63A2C6: 6A
- HDB9H63A2C10: 10A
- HDB9H63A2C16: 16A
- HDB9H63A2C20: 20A
- HDB9H63A2C25: 25A
- HDB9H63A2C32: 32A
- HDB9H63A2C40: 40A
- HDB9H63A2C50: 50A
- HDB9H63A2C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
MCB 2P 80A-125A 10kA Type C - HDB3W125H2C
378.000 ₫ 378.000 ₫ 378000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 2P 80A-125A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3W125H2C80: 80A
- HDB3W125H2C100: 100A
- HDB3W125H2C125: 125A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 2P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
MCB 3P 6A-63A 10kA Type C - HDB9H63A3C
320.000 ₫ 320.000 ₫ 320000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 3P 6A-63A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB9H63A3C6: 6A
- HDB9H63A3C10: 10A
- HDB9H63A3C16: 16A
- HDB9H63A3C20: 20A
- HDB9H63A3C25: 25A
- HDB9H63A3C32: 32A
- HDB9H63A3C40: 40A
- HDB9H63A3C50: 50A
- HDB9H63A3C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
MCB 3P 80A-125A 10kA Type C - HDB3W125H3C
676.500 ₫ 676.500 ₫ 676500.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 3P 80A-125A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3W125H3C80: 80A
- HDB3W125H3C100: 100A
- HDB3W125H3C125: 125A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 3P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
MCB 4P 6A-63A 10kA Type C - HDB9H63A4C
492.000 ₫ 492.000 ₫ 492000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 4P 6A-63A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB9H63A4C6: 6A
- HDB9H63A4C10: 10A
- HDB9H63A4C16: 16A
- HDB9H63A4C20: 20A
- HDB9H63A4C25: 25A
- HDB9H63A4C32: 32A
- HDB9H63A4C40: 40A
- HDB9H63A4C50: 50A
- HDB9H63A4C63: 63A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
MCB 4P 80A-125A 10kA Type C - HDB3W125H4C
781.000 ₫ 781.000 ₫ 781000.0 VND
Tên sản phẩm: MCP 4P 80A-125A 10kA Type C
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: MCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3W125H4C80: 80A
- HDB3W125H4C100: 100A
- HDB3W125H4C125: 125A
Thông tin sản phẩm:
- MCB bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Điện áp định mức Un (V): 230/400
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 10kA
- Số cực: 4P
- Đường cong đặc tuyến: Type C
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 60899, 60947-2
RCCB 2P 10A-100A 30mA 6kA - DB3VR2
512.000 ₫ 512.000 ₫ 512000.0 VND
Tên sản phẩm: RCCB 2P 10A-100A 30mA 6kA
Thương hiệu: Himel
Dòng sản phẩm: RCCBs
Mã sản phẩm:
- HDB3VR210SC 10A
- HDB3VR216SC: 16A
- HDB3VR225SC: 25A
- HDB3VR240SC: 40A
- HDB3VR263SC: 63A
- HDB3VR280SC: 80A
- HDB3VR2100SC: 100A
Thông tin sản phẩm:
- RCCB chống dòng rò
- Điện áp định mức Un (V): 230/400 V AC
- Dòng điện định mức In (A): 10A - 100A
- Dòng cắt ngắn mạch Inc (kA): 6kA
- Dòng điện rò định mức: I∆ (mA): 30 mA
- Số cực: 2P
- Tần số điện áp: 50/60 Hz
- Tiết diện dây dẫn: 0.5 - 25mm2
- Phù hợp gắn vào thanh ray 35 mm tuân theo tiêu chuẩn DIN EN 50022
- IP 20
- Nhiệt độ môi trường: -5°C to+40°C
- Sản phẩm theo tiêu chuẩn TSE EN 61008-1