Free shipping for all order of $150

 

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V / RF25XAV1V
7.750.000 ₫ 7.750.000 ₫ 7750000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V / RF25XAV1V
Mã sản phẩm: FTF25XAV1V / RF25XAV1V
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 1 năm máy, 5 năm block
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9WKH-8
7.650.000 ₫ 7.650.000 ₫ 7650000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9WKH-8
Mã sản phẩm: CU/CS-N9WKH-8
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10U2KSG-V
6.650.000 ₫ 6.650.000 ₫ 6650000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10U2KSG-V
Mã sản phẩm: RAS-H10U2KSG-V
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường LG V10WIN1 inverter
7.500.000 ₫ 7.500.000 ₫ 7500000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường LG V10WIN1 inverter
Mã sản phẩm: V10WIN1
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh LG
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-E10CZ
6.600.000 ₫ 6.600.000 ₫ 6600000.0 VND
Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-E10CZ
Mã sản phẩm: RAS-E10CZ
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HP25VF/MU-HP25VF
7.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ 7000000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HP25VF/MU-HP25VF
Mã sản phẩm: MS-HP25VF/MU-HP25VF
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Mitsubishi Electric
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: Thân máy: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Máy lạnh treo tường Samsung AR13CYHAAWKNSV
7.500.000 ₫ 7.500.000 ₫ 7500000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Samsung AR13CYHAAWKNSV
Mã sản phẩm: AR13CYHAAWKNSV
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh samsung
Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5
6.800.000 ₫ 6.800.000 ₫ 6800000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5
Mã sản phẩm: SRK09CTR-S5
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Mitsubishi Heavy
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Reetech RTV9/RCV9 inverter
6.100.000 ₫ 6.100.000 ₫ 6100000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Reetech RTV9/RCV9 inverter
Mã sản phẩm: RTV9/RCV9
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Reetech
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm máy, 5 năm block
Máy lạnh treo tường Aqua AQA-RV9QC inverter
5.850.000 ₫ 5.850.000 ₫ 5850000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Aqua AQA-RV9QC inverter
Mã sản phẩm: AQA-RV9QC
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh AQua
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Midea MSAFGII-10CRN8
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Midea MSAFGII-10CRN8
Mã sản phẩm: MSAFGII-10CRN8
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Funiki SC 09MMC2
4.600.000 ₫ 4.600.000 ₫ 4600000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Funiki SC 09MMC2
Mã sản phẩm: Funiki SC 09MMC2
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30
4.400.000 ₫ 4.400.000 ₫ 4400000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30
Mã sản phẩm: NS-C09R2T30
Xuất xứ: Indonesia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh treo tường Casper SC09FS
4.750.000 ₫ 4.750.000 ₫ 4750000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Casper SC09FS
Mã sản phẩm: SC09FS
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: Bảo hành 3 năm máy, 5 năm máy nén . Bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm đầu
Máy lạnh treo tường Gree AMORE9CN
5.950.000 ₫ 5.950.000 ₫ 5950000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh treo tường Gree AMORE9CN
Mã sản phẩm: AMORE9CN
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree
Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp
Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 - R410
19.000.000 ₫ 19.000.000 ₫ 19000000.0 VND
Tên sản phẩm: Mã sản phẩm: FCNQ13MV1
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin
Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp
Bảo hành: 1 năm máy, 5 năm block
Máy lạnh âm trần panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5
18.600.000 ₫ 18.600.000 ₫ 18600000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5
Mã sản phẩm: S-19PU1H5B/U19PN1H5 - R32
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0 inverter
18.600.000 ₫ 18.600.000 ₫ 18600000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0 inverter
Mã sản phẩm: ZTNQ12GULA0
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh LG
Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp
Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter cao cấp RAV-GE1301AP-V/ RAV-GE1301UP-V/ RBC-U31PGXP(W)-IN1
24.100.000 ₫ 24.100.000 ₫ 24100000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần Toshiba inverter cao cấp RAV-GE1301AP-V/ RAV-GE1301UP-V/ RBC-U31PGXP(W)-IN1
Mã sản phẩm: RAV-GE1301AP-V/ RAV-GE1301UP-V
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
21.950.000 ₫ 21.950.000 ₫ 21950000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Mã sản phẩm: FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Mitsubishi Heavy
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh âm trần Aqua inverter AB50S2SC2FA
20.750.000 ₫ 20.750.000 ₫ 20750000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần Aqua inverter AB50S2SC2FA
Mã sản phẩm: AB50S2SC2FA/1U50S1PJ2SA
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh AQua
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 2 năm máy 5 năm block
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280
23.000.000 ₫ 23.000.000 ₫ 23000000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280
Mã sản phẩm: APC/APO-280
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura
Công suất: 3 ngựa | 3.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh âm trần Samsung 1 hướng AC035TN1DKC/EA inverter
19.850.000 ₫ 19.850.000 ₫ 19850000.0 VND
Máy lạnh âm trần samsung 1 hướng AC035TN1DKC/EA inverter
Mã sản phẩm: AC035TN1DKC/EA
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung
Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K/GUL50W/A R410
21.550.000 ₫ 21.550.000 ₫ 21550000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K/GUL50W/A R410
Mã sản phẩm: GUD50T/A-K/GUL50W/A
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL
18.900.000 ₫ 18.900.000 ₫ 18900000.0 VND
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL
Mã sản phẩm: CC-18TL
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN8 R32
15.950.000 ₫ 15.950.000 ₫ 15950000.0 VND
Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN8 R32
Mã sản phẩm: MCD-18CRN8
Giá: 15.950.000 vnđ
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh âm trần Funiki CC18
14.950.000 ₫ 14.950.000 ₫ 14950000.0 VND
Máy lạnh âm trần Funiki CC18
Mã sản phẩm: CC18MMC1
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 24 tháng
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V inverter R32
34.300.000 ₫ 34.300.000 ₫ 34300000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V inverter R32
Mã sản phẩm: FVA50AMVM/RZF50CV2V
Xuất xứ: Trung Quốc / Thái Lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 1 năm máy, 5 năm block
Máy lạnh tủ đứng Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ
35.000.000 ₫ 35.000.000 ₫ 35000000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh tủ đứng Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ
Mã sản phẩm: CU/CS-E28NFQ ( inverter R410)
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic
Công suất: 3 ngựa | 3.0 hp
Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 inverter
26.700.000 ₫ 26.700.000 ₫ 26700000.0 VND
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 inverter
Mã sản phẩm: ZPNQ24GS1A0
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh LG
Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp
Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
15.800.000 ₫ 15.800.000 ₫ 15800000.0 VND
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18
Mã sản phẩm: Funiki FC18
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24
19.300.000 ₫ 19.300.000 ₫ 19300000.0 VND
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24
Mã sản phẩm: RF24/RC24
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Reetech
Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi heavy FDF71CNV-S5 /FDC71CNV-S5
28.000.000 ₫ 28.000.000 ₫ 28000000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi heavy FDF71CNV-S5 /FDC71CNV-S5
Mã sản phẩm: FDF71CNV-S5 /FDC71CNV-S5
Xuất xứ: Trung Quốc / Thái Lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Mitsubishi Heavy
Công suất: 3 ngựa | 3.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA28CRN1
21.329.000 ₫ 21.329.000 ₫ 21329000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA28CRN1
Mã sản phẩm: Midea MFPA28CRN1
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea
Công suất: 3 ngựa | 3.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP C28DHS R410a
19.900.000 ₫ 19.900.000 ₫ 19900000.0 VND
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP C28DHS R410a
Mã sản phẩm: NP C28DHS
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa
Công suất: 3 ngựa | 3.0 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 210 R410
17.800.000 ₫ 17.800.000 ₫ 17800000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 210 R410
Mã sản phẩm: APF/APO 210
Xuất xứ: Malaysia
Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura
Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp
Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A
24.959.000 ₫ 24.959.000 ₫ 24959000.0 VND
Tên sản phẩm: Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A
Mã sản phẩm: GVC18AL-K6NNC7A
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree
Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block