Free shipping for all order of $150

Công ty TNHH Makel Việt Nam Phiên bản hệ thống 14.0-20210107

Thông tin về Công ty TNHH Makel Việt Nam instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo Multi Step Vendor Signup
Allow Marketplace vendors to fill signup form in multiple steps
Odoo Multi Vendor Marketplace
Start your marketplace in odoo with Odoo Multi-Vendor Marketplace. Allow Multiple sellers to sell their products on your marketplace website.
SEO-URL Redirect/Rewrite
SEO-URL Redirect/Rewrite module helps to redirect or redirect a URL to another URL to avoid page not found error.
Website SEO Suite
Website SEO Suite facilitates you to optimize your website in the search engine.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
Wk Marketplace Theme Prime Compatibility
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ Thanh toán: Paypal Implementation